بولت گند میزند!

۱۳۸۷-۱۱-۲۹

قسمت سوم کارتون کست منتشر شد !
مشاهده ورژن بتا۱
مشاهده ورژن بتا۲جدید
طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده