یاران اسکار !

۱۳۸۷-۱۱-۱۵

عکس همه ی نامزدان ۸۱مین دوره ی مراسم اسکار :

طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده