سایت پیکسار تغییر کرد

۱۳۸۷-۰۲-۰۴

سلام
بالاخره سایت پیکسار از راتاتویی به وال• ای تغییر کرد . این تغییر شامل تغییر عکس اصلی سایت ، لینک به سایت وال• ای و اضافه شدن پوستر این فیلم به دیوار پیکسار است.

طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده