وال -ای تمام شد

۱۳۸۷-۰۱-۰۲

سلام
مژده مژده .... کار بر روی انیمیشن وال -ای تمام شده و پیکسار روز شنبه 31 مِی یک جشن به این مناسبت برگزار می کند
طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده