یک سریال پر طرفدار یا "لینک دانلود نوروزی 5"

۱۳۸۷-۰۱-۰۴


این شماره ی پیل بان به معرفی یک برنامه ی تلویوزونی اختصاص داشت که آمریکا و انگلستان طرفداران زیادی دارد.
کارکتر اصلی این داستان همان گوسفند معروف والاس و گرومیت ، و شیوه ی ساخت داستان خمیری و مانند انیمیشن هایی مانند : والاس و گرومیت ، فرار مرغی ، بر آب رفته و ... است.
هر قسمت این سریال حدود 10 دقیقه است و فقط 60 مگ حجم دارد و کسانی که از دیال آپ استفاده می کنند هم می توانند آنرا دانلود کنند.
امیدوارم از آن لذت ببرید
Episode 1:
(ws.pdtv.xvid-sfm)
Shaun.The.Sheep.S01E01.rar

Episode 2:
(ws.pdtv.xvid-sfm)
Shaun.The.Sheep.S01E02.rar

Episode 3:
(ws.pdtv.xvid-sfm)
Shaun.The.Sheep.S01E03.rar

Episode 4:
(ws.pdtv.xvid-sfm)
Shaun.The.Sheep.S01E04.rar

Episode 5:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E05.rar

Episode 6:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E06.rar

Episode 7:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E07.rar

Episode 8:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E08.rar

Episode 9:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E09.rar

Episode 10:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E10.rar

Episode 11:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E11.rar

Episode 12:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E12.rar

Episode 13:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E13.rar

Episode 14:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E14.rar

Episode 15:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E15.rar

Episode 16:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E16.rar

Episode 17:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E17.rar

Episode 18:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E18.rar

Episode 19:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E19.rar

Episode 20:
(WS.PDTV.XviD-CaRaT)
Shaun.The.Sheep.S01E20.rar

Episode 21:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E21.rar

Episode 22:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E22.rar

Episode 23:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E23.rar

Episode 24:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E24.rar

Episode 25:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.the.Sheep.S01E25.rar

Episode 26:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E26.rar

Episode 27:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E27.rar

Episode 28:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E28.rar

Episode 29:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.the.Sheep.S01E29.rar

Episode 30:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E30.rar

Episode 31:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E31.rar

Episode 32:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E32.rar

Episode 33:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.the.Sheep.S01E33.rar

Episode 34:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.the.Sheep.S01E34.rar

Episode 35:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.the.Sheep.S01E35.Tidy.Up.rar

Episode 36:
(WS.PDTV.xvid-nathiel)
Shaun.The.Sheep.S01E36.rar

طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده