راتاتویی چگونه ساخته شد ؟

۱۳۸۶-۱۲-۱۴

اخیرا سایت شبکه ، ترجمه ی مقاله ای درباره ی چگونگی ساخت انیمیشن راتاتویی منتشر کرده است که خواندن آن چندان بد نمی باشد .
امیدوارم از آن لذت ببرید
راتاتویی چگونه ساخته شد ؟
طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده