چه میکنه این سایت آپ!

۱۳۸۷-۰۹-۰۲

سلام
یک نکته ی جدید از سایت آپ کشف شده ! پس ضمینه ی سایت آپ بسته به ساعت شما تغییر می کند ؛ یعنی اگه ساعت ۷ صبح بروید آسمان قرمز ؛ اگه ساعت ۹ صبح بروید آسمان آفتابی و اگر ساعت ۱۰ شب بروید آسمان پس ضمینه تاریک هستش!
طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده