فرمول مهم

۱۳۸۷-۱۲-۱۸

درگیری امتحانات میان ترم + آماده کردن جشنواره ی ۷ روزه عید + درگیری با facebook + کم شدن حوصله = آپدیت نشدن وبلاگ !
واقعا شرمنده !
طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده