6 کلیپ جدید از وال •ای

۱۳۸۷-۰۳-۳۰

سایت سینمایی IESB.com به تازگی 6 کلیپ جدید و کوچک از انیمیشن جدید دیزنی / پیکسار : وال• ای منتشر کرده که در پایین می توانید لیست آنها را ببینید.

Clip 1- Day at Work

Clip 2 – The Sky is Falling

Clip 3 – Dance off

Clip 4 – Foreign Contaminant

Clip 5 – The Repair Ward

Clip 6 – Podblast

توجه : ممکن است محتویات فیلم راافشا کند


طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده