سوتی یک سایت درباره ی راتاتوی

۱۳۸۶-۱۱-۰۲


این سوتی توسط یکی از وبلاگ های غیر رسمی پیکسار پیدا شد

به نام کارگردان دقت کنید !!!


طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده