بخش آخر گارفیلد و کریسمس استثنایی

۱۳۸۶-۱۰-۱۸


این هم آخرین بخش از انیمیشن انیمیشن کریسمس گارفیلد. امیدوارم لذت ببرید.
طراحی شده توسط Qwilm!. ترجمه شده به زبان فارسی مجتبی ستوده